Isoverstaan Henkilöstökoulutus-palvelun toimintamalli

Isoverstaan henkilöstökoulutus tarjoaa opettajille uusia digioppimisen työkaluja ja pedagogisia ratkaisuja. Koulutusten lähtökohtana on jäsenoppilaitosten tulevaisuudessa tarvitseman verkko-oppimisen osaamisen varmistaminen.

Henkilöstökoulutus-palvelun toimintamalli on kuvattu oheisella kaaviolla. Tarkempia ohjeita kustakin aiheesta saat toimenpidelaatikkoa klikkaamalla. Ohjeiden pikkukuvat saat suuremmiksi kuvaa klikkaamalla.


Jäsenoppilaitoksen henkilöstö
1.1. Kerätään koulutustarpeita ja ilmoitetaan Isoverstaan henkilöstölle 1.2. Koulutussisällön suunnittelu Isoverstaan henkilöstön kanssa 1.3. Ilmoittautuminen Isoverstaan koulutuskalenteriin 1.4. Järjestetään koulutus 1.5. Koulutuspalautekyselyyn vastaaminen
Isoverstaan henkilöstö
2.1. Vastaanotetaan koulutustoiveet, kartoitetaan kouluttaja ja pyydetään tarjouspyyntö 2.2. Koulutussisällön suunnittelu jäsenoppilaitoksen kanssa 2.3. Lisätään tilaisuus koulutuskalenteriin ja avataan ilmoittautuminen 2.4. Osallistujalistan toimittaminen ja tarjoilujen järjestäminen 2.5. Koulutuspalautteiden kerääminen
Kouluttajaverkosto
3.1. Koulutustarjouksen tekeminen Isoverstaalle 3.2. Koulutussisällön suunnittelu 3.3. Koulutusvalmistelu 3.4. Toteutetaan koulutus 3.5. Laskutetaan koulutus
Isoverstas
Isoverstas vastaa Henkilöstökoulutus-palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta sekä koordinoi koulutukset