Isoverstaan kehittäjäyhteisön jäsenet ovat toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia eri puolilta Suomea. Jäsenillä on yhteinen verkko-opetustarjonta, Moodle-oppimisympäristö sekä virtuaalitiloja opetukseen ja yhteiseen työskentelyyn.

Sisältöjä kehitetään yhteisöllisesti verkoston hankkeissa. Opettajien ja oppilaitosten tarpeet otetaan huomioon kehittäjäyhteisön kaikille jäsenille avoimissa koulutuksissa. Tukipalveluilla varmistetaan opetuksen arjen sujuvuutta.

Isoverstasta hallinnoidaan Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella. (Isoverstaan strategia)