Isoverstas osallistuu opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksien alentamiseen tuottamalla Oppikirjattomuus - säästöjä ja mahdollisuuksia -hankkeessa oppikirjattomia lukiokursseja. Verkoston opettajat opettelevat monipuolisten oppimateriaalien tekemistä ja harjoittelevat samalla tiimiopettajuustaitoja tuottaessaan kymmenen lukiokurssia eri oppilaitosten opettajien yhteistyönä. Hankkeessa työstetään seuraavia lukiokurssit: ENA1, OP1, MU1, HI3, MAY1, MAA2, TE1, BI2 sekä yhdistelmäkurssi ÄI4/FI2. Kurssit esitellään hankkeen loppuseminaarissa 21.11.2019.
Seuraa hankkeen etenemistä: https://oppikirjattomuus.blogspot.com