Isoverstaan toimintakulujen kattamiseksi jäsenorganisaatiot maksavat vuosittaisen jäsenmaksun. Vastineeksi jäsenmaksulle Isoverstaan jäsen saa käyttöönsä kaikki Isoverstaan palvelut organisaationsa.
Jäsenmaksun perusteena ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa on Opetushallituksen tilastointipäivän 20.1. mukainen tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä kussakin oppilaitoksessa.
Vapaan sivistystyön oppilaitosten jäsenmaksun perusteena on valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä.
Vuodesta 2018 alkaen Isoverstas on avannut aiemmin vain jäsenille kehitetyt palvelunsa myös muille organisaatioille. Palvelukohtaiset hinnat löytyvät kunkin palvelun kohdalta.

Isoverstaan jäsenmaksuperusteet
ammatillinen ja lukio
(toisen asteen koulutus)
opiskelijoita
  vapaa sivistystyö
opetustunteja (VOS)
  jäsenmaksu
euroa / vuosi
- 50   - 5 000   1 755
51 - 100   5 001 - 10 000   2 944
101 -300   10 001 - 23 000   4 122
301 - 500   23 001 - 36 000   5 299
501 - 700   36 001 - 49 000   6 477
701 - 1 000   49 001 - 62 000   8 244
1 001 - 2 000   62 001 - 75 000   10 010
2 001 - 4 000   75 001 -   11 777
4 001 -       17 665