Oppinut Isoverstas - Laadukkaat rakenteet ja koulutukset digiosaamisen varmistajana -hanke (2016-2017)

Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelman mukainen kehittämistyö
Hankkeen tavoitteena on Isoverstaan aiempien Osaava-hankkeiden aikana kehitettyjen ja hyviksi koettujen toimintojen vakiinnuttaminen, sekä vakiinnuttamista tukevien toimintojen jatkokehittäminen.
Hankkeen sivut

OppiDiga - Oppimisen digimaisema avoimeksi -hanke (2015-2017)
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeella tuetaan lukiokoulutuksen digitalisoitumista lisäämällä opetustoimen henkilöstön pedagogista osaamista ja koulutusten alueellista saavutettavuutta.

Vakiintuvaa digiosaamista Isoverstaassa -hanke (2015-2016)
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelman mukainen kehittämistyö
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Isoverstaan Osaava-hankkeiden aikana kehitettyjen ja hyviksi koettujen toimintojen arviointi ja vakiinnuttaminen, sekä vakiinnuttamista tukevien toimintojen jatkokehittäminen. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Isoverstaan pedagoginen johtoryhmä.
Hankkeen sivut

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke (2014-2016)
Rahoittaja: Opetushallitus, Oppimisympäristöjen kehittäminen
Hanke on jatkoa vuosien 2012-2014 Didaktiset kärjet nousuun Isoverstaassa -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on edistää tieto- ja viestintäteknologian monipuolista käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Hankkeessa levitetään aiemmassa hankkeessa tuotettuja pedagogisia käytänteitä ja tuetaan oppilaitoksia ja opettajia sähköisten kokeiden toteuttamiseen.
Hankkeen blogi: http://didaktinen-hanke.blogspot.fi

Hankkeen pöytäkirjat ja raportit katsottavissa Dokumentit-sivulta (näkyvät kirjautumisen jälkeen).
Pedagogiset käytänteet