Isoverstaan digiosaamisen laatu -hanke (2014-2015)
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelman mukainen kehittämistyö
Hankkeen tavoitteena on opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen tarvelähtöisellä koulutuksella. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Isoverstaan pedagoginen johtoryhmä.

ISOverkosto vahvemmaksi -hanke (2013-2014)
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelman mukainen kehittämistyö
Hankkeella kehitettiin ISOverstaan alueverkostotoimintaa ja tuettiin opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä tarvelähtöisellä koulutuksella.

Didaktiset kärjet nousuun ISOverstaassa -hanke (2012-2014)
Rahoittaja: Opetushallitus, Oppimisympäristöjen kehittäminen
Hankkeessa kehitettiin neljän kehitysteeman (Mobiilioppiminen, Osallistava oppiminen luokkahuoneessa, Koe- ja arviointikäytäntöjen kehittäminen sekä Isojen lukioiden haasteet) avulla pedagogisia käytänteitä.
Hankkeen blogi: http://didaktinen-hanke.blogspot.fi

ISOverstaassa yhdessä osaavammaksi -hanke (2012-2013)
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelman mukainen kehittämistyö
Hankkeella kehitettiin alueverkostoja ja toteutettiin opetushenkilöstön täydennyskoulutusta.

Osaavasti ISOverstaassa -hanke (2011-2012)
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelman mukainen kehittämistyö
Hankkeella tuettiin kehittäjäyhteisönä toimimista.

Osaava ISOverstas -hanke (2010-2011)
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Osaava-ohjelman mukainen kehittämistyö
Hankkeessa aktivoitiin kehittäjäyhteisöä järjestämällä kollegiaalisia tapaamisia ja rakentamalla vertaisfoorumeja.

ISOverstaan virtuaaliluokka -hankkeet (2007-2013)
Rahoittaja: Opetushallitus, Oppimisympäristöjen kehittäminen
Useissa perättäisissä hankkeissa kehitettiin ISOverstas-kehittäjäyhteisön virtuaalipalveluja.