Isoverstaan opetustarjonnan toimintamalli

Isoverstaan oppilaitokset voivat tarjota maksullisia ammatillisen koulutuksen, lukion tai vapaan sivistystyön verkkokursseja yhteisessä kurssitarjottimessa. Kursseille ilmoittautuminen on avointa myös Isoverstaan ulkopuolisille oppilaitoksille, ellei toisin ilmoiteta. Isoverstas vastaa opetustarjonnan rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta.

Kursseille ilmoittaudutaan aina oppilaitoksen yhteyshenkilön kautta suoraan kurssitarjottimesta valittavan kurssin kohdalta. Ilmoittautumisen yhteydessä verkkosivulta tulostetaan maksusitoumus, joka lähetetään allekirjoitettuna opetuksen järjestävälle oppilaitokselle.

Maksullisen opetustarjonnan toimintamalli on kuvattu oheisella kaaviolla. Tarkempia ohjeita kustakin aiheesta saat toimenpidelaatikkoa klikkaamalla. Ohjeiden pikkukuvat saat suuremmiksi kuvaa klikkaamalla.


Opetusta tarjoava oppilaitos
1. Päätös tarjottavista verkkokursseista

2. Ohjaus ja palkkio sovittu


3. Oppilaitoksen perustiedot järjestelmään

4. Saatu ilmoittautuminen ja maksusitoumus 5. Oppimisalustan tunnusten hankinta opiskelijalle 6. Kurssipäiväkirja ja lasku opiskelijan kotioppilaitokselle, palkkio opettajalle
Verkko-opettaja
1. Verkkokurssi oppimisympäristöön 2. Kurssitiedot Isoverstaan opetustarjontaan 3. Saatu kurssille ilmoittautuminen sähköpostilla 4. Alkuohjeet ja tunnukset opiskelijalle 5. Ohjausprosessi ja arviointi 6. Kurssipäiväkirja kansliaan 7. Palaute ja jatkokehitys
Opiskelijan oppilaitos
1. Päätös Isoverstaan verkko- kurssien käytöstä

2. Opiskelijan kurssivalinnan hyväksyminen ja ilmoittaminen verkkokurssille


3. Maksusitoumus lähetetään

4. Mahdollinen lähiohjaus ja loppukoe

5. Kurssipäiväkirja


6. Kurssisuoritus


7. Laskun maksaminen

Opiskelija

1. Neuvottelu verkkokurssin valinnasta opon tai rehtorin kanssa


2. Opo tai rehtori ilmoittaa opiskelijan verkkokurssille

3. Alkuohjeet ja tunnukset verkko-opettajalta


4. Opiskelu verkkokurssilla (mahd. lähiohjaus ja kokeen omalla oppilaitoksella)

5. Opiskelija antaa kurssipalautteen ja saa arvosanan
Isoverstas vastaa verkko-opetustarjonnan rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta